List do Przewodniczącego RE w sprawie Konwencji Stanbulskiej.

Razem z innymi członkowskimi organizacjami Wielka Koalicja za Równością i Wyborempodpisałyśmy list do Przewodniczącego Rady Europy. Odpowiedź nadeszła.

“Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel reaguje na plany wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej przez Polskę!Szef gabinetu Przewodniczącego Rady Europy Charles Michela – Frédéric Bernhard – reaguje na apel Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem alarmującej o planach wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, zwanej również Konwencją Antyprzemocową przez Polskę, i wysyła list wyrażający zaniepokojenie chęcią wypowiedzenia przez polskie władze Konwencji Stambulskiej.”
***
Together with other member organizations, the Great Coalition for Equality and Choice, we signed a letter to the President of the Council of Europe. The answer just came.

“Charles Michel, President of the European Council, reacts to Poland’s plans to terminate the Istanbul Convention!
The head of the cabinet of the President of the Council of Europe Charles Michel – Frédéric Bernhard – responds to the appeal of the Grand Coalition for Equality and Choice alerting about plans to terminate the Istanbul Convention, also known as the Anti-violence Convention by Poland, and sends a letter expressing concern about the willingness of Polish authorities to terminate the Istanbul Convention. “

Więcej informacji na stronie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem:
https://www.wielkakoalicja.pl/przewodniczacy_re/

Informacje dotyczące wysłanego listu:
https://www.wielkakoalicja.pl/wielka-koalicja-za-rownoscia-i-wyborem-apeluje-u-komisji-europejskiej-w-sprawie-konwencji-antyprzemocowej/

Pełna treść apelu/ Our appeal:

Apel Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem w angielskiej wersji językowej (English).

Apel Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem w polskiej wersji językowej.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s