28.9.2020 Safe Abortion Day: Soliaktion

Monday, 28 September 2020 from 19:00-20:00 | Brandenburger Tor

Abortion – legal, safe, free and, above all, actually available whenever it is needed, regardless of the reason that accompanies a person deciding not to continue pregnancy. No shame and no fear!

We are organising a solidarity action with people in Poland, where the access to abortions is highly restricted and where reproductive justice and sexual self-determination are constantly threatened. 

The LGBTQ and the Pro-Choice  movements are inseparable: we are all working for the right to live our lives with dignity and the right to choose how we use our bodies—without government intrusion.

Many of us— cisgender women, transgender men, intersex and gender-nonconforming people, among others—can get pregnant and rely on a full range of reproductive health options, including abortion, in order to make the best decisions for ourselves.

We know that those who seek to restrict reproductive decisions are often the same people who want to control what LGBTQ people do with our bodies and our access to healthcare and the current situation in Poland is an illustrative example. It is now more important than ever that the LGBTQ* and Pro-Choice movements build strong, inclusive coalitions to win progressive change for all.

We are preparing a performative action to address our concern for reproductive justice in Poland and elsewhere. Come and join us! 

—- PL

Aborcja – legalna, bezpieczna, bezpłatna, a przede wszystkim faktycznie dostępna zawsze, gdy jest potrzebna, niezależnie od powodu, który towarzyszy osobie decydującej się nie kontynuować ciąży. Bez wstydu i bez lęku! 

Organizujemy akcję solidarności z ludźmi w Polsce, gdzie dostęp do aborcji jest bardzo ograniczony, a sprawiedliwość reprodukcyjna i samostanowienie seksualne są stale zagrożone.  

Ruchy LGBTQ i Pro-Choice są nierozłączne: wszyscy pracujemy na rzecz prawa do godnego życia i prawa do wyboru sposobu korzystania z naszych ciał – bez ingerencji rządu. 

Wiele z nas – m.in. kobiety cisgender, osoby transseksualne, interseksualne i osoby nieprzestrzegające zasad płci – może zajść w ciążę i polegać na pełnej gamie opcji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, w tym aborcji, aby podejmować najlepsze dla siebie decyzje.

Wiemy, że tymi, którzy dążą do ograniczenia decyzji reprodukcyjnych, są często te same osoby, które chcą kontrolować to, co osoby LGBTQ robią z swoim ciałem i dostępem do opieki zdrowotnej, a obecna sytuacja w Polsce jest tego dobrym przykładem. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby ruchy LGBTQ* i Pro-Choice budowały silne, inkluzywne koalicje, aby wypracować stopniowe zmiany dla wszystkich. 

Przygotowujemy performatywną akcję w odpowiedzi na naszą troskę o sprawiedliwość reprodukcyjną w Polsce i innych krajach. Przyjdź i dołącz do nas! 

 

#SafeAbortionDay #DzieńBezpiecznejAborcji #DziewuchyBerlin

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s