Stanowisko wobec powołania prof. Chazana | List poparcia FEDERA

Czy osoba, która kieruje się własnym światopoglądem, a nie wiedzą naukową i prawem, może prawidłowo i skutecznie wykonywać powierzone jej zadania publiczne, dbając o dobro pacjentek? Czy lekarz, który w przeszłości świetnie zarabiał na przeprowadzaniu aborcji, a teraz arbitralnie i bezprawnie ich odmawia oraz chce karać nawet taksówkarzy za dowożenie kobiety na legalny zabieg, może być uznawany za autorytet medyczny? Federacja i 61 organizacji z Wielka Koalicja za Równością i Wyborempopierają apel Stowarzyszenie na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce oraz wzywają Wojewodę Świętokrzyską Panią Agatę Wojtyszek do odwołania prof. Chazana ze stanowiska świętokrzyskiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa.
Pełna treść: http://federa.org.pl/chazan/
Wspieramy dzisiejsze i jutrzejsze pikiety Stop Chazanowi!

Dziewuchy Dziewuchom Berlin podpisały się pod listem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. www.federa.org.pl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s